MCKX rapporteert

Voor onze klanten maken wij periodiek rapportages en begrotingen. Dat betekent niet alleen de tijdige oplevering van de cijfers, maar ook de controle op juistheid en volledigheid van die informatie. Hiervoor gebruiken wij de door ons speciaal voor podia ontwikkelde online rapportagetool.

Wij verzorgen ook de voorbereiding voor de jaarrekening door een volledig digitaal dossier en een concept jaarrekening op te leveren voor de controlerend accountant. Ook begeleiden wij de controle. Inmiddels hebben wij al meer dan honderd accountantscontroles van culturele organisaties achter de rug bij diverse accountantskantoren. Deze ervaring zorgt voor een optimale voorbereiding, wat leidt tot lagere accountantskosten, tijdige oplevering en nauwelijks extra werkzaamheden in de organisatie.

MCKX ondersteunt

Wij zorgen dat de administratieve functie op rolletjes loopt. Wij springen in waar nodig, beantwoorden vragen en controleren periodiek de administratie om te waarborgen dat de administratie juist en volledig is.

MCKX structureert

Wij hebben veel ervaring met het verbeteren van administratieve processen, ook in samenhang met diverse horeca-, ticketing- en planningssystemen. Wij optimaliseren de administratieve organisatie zodat de benodigde informatie juist en tijdig beschikbaar is.

MCKX adviseert

Door onze jarenlange ervaring in de podiumsector zijn wij goed op de hoogte van ontwikkelingen die spelen. Wij vinden het belangrijk om zaken te duiden en inzicht te geven in mogelijkheden tot meer efficiency en effectiviteit. Altijd met oog voor de specifieke omstandigheden en met respect voor alle stakeholders.

MCKX informeert

Nieuwe wetgeving omtrent belastingen, personeel en externe verslaglegging komt van alle kanten op je af. MCKX vertaalt deze informatie met betekenis voor jouw organisatie. Wij stellen ook relevante branchegerelateerde bedrijfseconomische informatie beschikbaar die wij signaleren in de sector. Wij zijn altijd beschikbaar als vraagbaak. Voor Raad van Toezicht, bestuur, directie en medewerkers.

MCKX klanten

Benieuwd naar de aanpak voor jouw organisatie?

Neem contact op