Waarin verschilt Showfigures van andere rapportagesystemen?

Showfigures is speciaal ontworpen voor podia en theaters. In Showfigures staan de activiteiten centraal. Dit inzicht in activiteiten geven andere rapportagesystemen niet.

Waarom is de focus op de activiteiten zo belangrijk?

De seizoensfluctuatie bij een podium of theater wordt veroorzaakt door het aanbod van activiteiten. Indien je in juni al weet dat er onvoldoende (of juist veel meer) shows geboekt zijn dan je begroot hebt en wat het verwachte resultaat is, weet je veel beter wat de ruimte is voor wensen of de opdracht is voor bezuinigen.

Is het moeilijk om met Showfigures te beginnen?

Het is niet ingewikkeld, maar het kan zijn dat je eerst nog een paar stappen moet zetten voordat we kunnen beginnen met koppelen en inrichten. Wij zijn daar zeer ervaren in en helpen je daar graag bij.

Werkt mijn boekhoudpakket met Showfigures?

Showfigures is momenteel gekoppeld met Unit4, Twinfield en Exact. Werk jij met een ander pakket? Neem contact op, dan kijken we samen of we dit op kunnen lossen.

Werkt mijn planningsoftware met Showfigures?

Showfigures is momenteel gekoppeld met Stager en Yesplan. Werk jij met een ander pakket? Neem contact op, dan kijken we samen of we dit op kunnen lossen.

Kan ik Showfigures naar mijn eigen wensen inrichten?

De indeling van de activiteitensoorten en groepen, en de indeling van de kosten- en opbrengsten-groepen wordt volledig afgestemd op jullie wensen. Dit kan heel eenvoudig aangepast worden.

Is mijn organisatie groot genoeg om met Showfigures te werken?

Als je maar één zaal hebt met één keer per week een activiteit, ben je waarschijnlijk niet op zoek naar een programma als Showfigures. Hoe meer activiteiten, verschillende zalen en verschillende typen activiteiten, des te hoger de toegevoegde waarde van Showfigures is.

Hoe werkt de prognose in Showfigures

Per bevestigde activiteit worden vanuit de activiteitenbegroting de gegevens automatisch gevuld. Per activiteit kun je dit finetunen met de gemaakte afspraken over gage, entree en aanvullende zaken. Ook kun je het verwachte aantal bezoekers, de horeca-omzet en alle andere kengetallen steeds per activiteit invoeren. Dat mag, dat moet niet. Maar hoe meer je invult, hoe beter de prognose.

Beschik ik over realtime gegevens met Showfigures?

Net als bij andere rapportages moet er eerst een maandafsluiting plaatsvinden voordat de rapportage gedraaid wordt. Activiteiten die nog niet gerapporteerd zijn, zijn al wel opgenomen in de prognose. De prognose wordt altijd direct aangepast aan de meest recente invoer.

Wat is het fijnste moment om te beginnen met Showfigures?

Je kunt altijd beginnen, het maakt eigenlijk niets uit. Maar in sommige situaties heeft Showfigures nóg meer toegevoegde waarde. Vooral als er grote wijzigingen zijn, die leiden tot grote veranderingen in je exploitatie. Denk aan extra zalen, nieuwbouw, uitbreiding van activiteiten of het weer opstarten na de coronacrisis.

Zitten er controles in Showfigures?

Ja, binnen Showfigures kun je controleren of er niet gekoppelde grootboekrekeningen zijn. Ook worden kosten en opbrengsten van activiteiten automatisch in de juiste maand meegenomen. Daarnaast zit er een check in Showfigures of alle kosten en opbrengsten volledig zijn. Doordat alle activiteiten uit het planningssysteem geïmporteerd worden, zijn alle gerealiseerde activiteiten altijd in beeld. Vanuit de prognose-gegevens voer je een check uit op nog te ontvangen of te versturen facturen.

Moet ik bezoekersaantallen handmatig invoeren in Showfigures?

De koppeling met ticketsystemen is best lastig te realiseren en er zijn veel verschillende systemen. Tevens is er ook een aantal activiteiten zonder ticketverkoop, die toch handmatig ingevoerd worden. Als je dit toch wilt, bieden we hier maatwerk voor aan.

Weer een pakket … Moeten we nu alles nóg een keer invoeren?

Nee hoor! Showfigures leest de gegevens direct in vanuit het planningspakket en het boekhoudpakket. De (activiteiten)begroting voer je eenmaal per jaar in Showfigures in.

Kan ik onderliggende mutaties zien?

Je kunt bij zowel de activiteiten als bij de overheadkosten helemaal doorklikken tot grootboekregelniveau.

Mijn bestuur wil een rapportage met een andere indeling en een balans. Kan dat ook?

In Showfigures zit de mogelijkheid alle regels te coderen voor een andere indeling. Deze alternatieve indeling kan geëxporteerd worden naar Excel (zowel realisatie, begroting, prognose, vorig jaar). Van hieruit kan deze export dienen als basis voor een bestuursrapportage of voor de jaarrekening. 

Kan ik zelf ook activiteitsgegevens exporteren ten behoeve van verantwoordingen?

Ja, met een druk op de knop heb je een mooie export in Excel. Van daaruit kun je verdere analyses en charts maken, met volledige en juiste gegevens.

Hoe werken de budgetten in Showfigures?

De aan de activiteiten gerelateerde budgetten worden gerapporteerd op basis van de gerealiseerde activiteitenmix. Hiermee filter je de invloed van de samenstelling van de activiteitenmix eruit en zie je precies wat de werkelijke afwijking is ten opzichte van het begrote budget. De budgetten voor de vaste kosten kun je verdelen op basis van scenario’s.

Komen er nog nieuwe features in Showfigures?

Voortdurend worden er zaken verbeterd op basis van wensen van gebruikers. Zo is bijvoorbeeld onze prognosefunctionaliteit tot stand gekomen.